Nordeng AS

Historikk

Nordeng AS ble etablert 8. februar 2003. Kort tid etter etableringen kjøpte selskapet sitt første fiskefartøy  - en 35 fots Viksund-plastsjark bygget 1978  rigget både for både garn- og linedrift med gruppe I kvote 10 -11 meter. Båten fikk navnet «Bergljot B» og registreringsnummeret T-65-T. 

«Bergljot B» driftet med garn og line på kysten av Troms og Finnmark resten av etableringsåret 2003, 2004 og 2005. I 2006 og 2007 ble båten lagt i opplag og fungerte den da som kvotefartøy. Båten ble solgt med rettigheter våren 2007.

Høsten 2005 investerte selskapet i et nytt brukt fartøy av typen Arctic 1200. Dette var en 40 fots plastsjark bygget på  Rødskjær i 1997. Også denne båten var rigget for garn og line. Den hadde gruppe I kvote 12 – 13 meter og fikk navnet «Sigurdur B» og registreringsnummeret T-25-T.  

«Sigurdur B» driftet med line og garn i 2006 til 2010. Fiskefeltene varierte  fra Mehamn-området i nord og øst til Brensholmen/Sommarøy-området i sør og vest.  Båten ble solgt med rettigheter høsten 2010.

I tillegg til ovennevnte fartøydrift har selskapet drevet med rådgivning. Denne konsulent-virksomheten har bl.a. resultert i tre bedriftsetableringer - Eskøy AS ble etablert i oktober 2007, Kystfiske AS i juli 2011 og West Atlantic AS i desember 2013. I dag er Nordeng AS med på eiersiden og engasjert i driften av Kystfiske AS og West Atlantic AS.

Selskapet har deltatt i flere forskningsprosjekter både i regi av NOFIMA og Universitetet i Tromsø. Dette dreide seg om både agnforsøk og testing av fangsteffektiviteten i forhold til ulike  lineparametre. 

Selskapet  bidro under innspilling av «Mønstersjarken» - en opplæringsfilm om økt sikkerhet i fiskeflåten  ( videoen ligger ute på www.tromstrygd.no under bl.a. introduksjonsfilm)