Nordeng AS

Fiskerivirksomhet

Nordeng AS har utviklet seg seg fra å eie og drive en tradisjonell 35 fots sjark til å være medeier i to kystbåtrederier med snart to nybygde toppmoderne autolinefartøy i drift og en tradisjonell sjark.

Selskapet er 50 % aksjonær i West Atlantic AS som eier to fartøy; "Benedikt M" og "Tranøy" (under bygging) og 23 % aksjonær i Kystfiske AS som eier den 43 fots lange "Bolga.  Mer info om fiskefartøyene...

Nordeng AS har vært sentral i etableringen og driften av ovennevnte rederier. Selskapet  slik det er i  dag kan beskrives som et investeringsselskap i kystrederier, forretningsfører og rådgiver innen fangstsektoren.

«Bolga» kom i drift i august 2012 og fisket i overkant av 300 tonn frem til begynnelsen av desember.