Nordeng AS

Fiskerirådgivning

 

INordeng AS tilbyr rådgivning inne fiske og fangst – herunder råd og bistand til nyetableringer av aksjeselskaper – fortrinnsvis fiskebåtrederier.

IISelskapet bistår for å skaffe finansiering til oppbygging og med råd innen strategisk ledelse av selskaper i en etableringsfase.

IIINordeng AS påtar seg management av fiskefartøy og  deltar aktivt som medeier i planlegging, budsjettering , prosjektering og finansiering av et fiskefartøy samt prosjektstyring under kontrahering og bygging av et fartøy.

IVNordeng AS ønsker å komme på banen i en så tidlig fase som mulig og å være en solid støttespiller i utviklingen av en ide til et konsolidert kystbåtrederi.