Investor og forretningsfører for fiskebåtrederier

Nordeng AS er et investeringsselskap og forretningsfører med hovedfokus på fiskerinæringen.
 Selskapet ble etablert i 2003 av Bjarni S. Sigurdsson. Det kan med sin kompetanse bidra til etablering og optimal drift av fiskebåtrederier.
Selskapet har blant annet vært sentral i etableringen og driften av Eskøy AS, Kystfiske AS og West Atlantic AS.
Nordeng eier i dag majoriteten av aksjene i West Atlantic
.

Nordeng AS har med sin ekspertise deltatt i forskningsprosjekter både i regi av NOFIMA og Universitetet i Tromsø.
Dette dreide seg om agnforsøk og testing av fangsteffektiviteten i forhold til ulike lineparametre.

Selskapet  bidro dessuten under innspilling av «Mønstersjarken» - en opplæringsfilm om økt sikkerhet i fiskeflåten.
Videoen ligger ute på www.tromstrygd.no under “introduksjonsfilm”.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om selskapet og våre ekspertisefelt.

Selskapets kontor er i Kystens Hus i sentrum av Tromsø.

Telefon : +47 959 03 787 | E-mail :  bjarni.sigurdsson@nordengas.no