Forretningsstrategi og ledelse

Forretningsstrategi

Nordeng AS er forretningsfører av tilsluttet selskap og gjør investeringer i fiskeribedrifter.
Selskapets fokus er fiskerinæringen generelt og fartøydrift spesielt.
Med høy kompetanse og kapital vil selskapet bidra til nyetableringer og oppbygging av
fiskebåtrederier samt best mulig  drift av disse.

Aksjonærer, styre og ledelse

Bjarni S. Sigurdsson er eneaksjonær, styreleder og daglig leder i selskapet.
Ronny André Jørgensen er styremedlem
Varamedlem til styret er Vivi Nordeng.
KPMG er selskapets revisor.

Ecobait AS

Ecobait er en del av fiskerimiljøet på Måløy. Selskapet driver
aktivt med forskning og utvikling av kunstig agn til bruk på
line og teine. Nordeng AS  er aksjonær med aksjepost på 5,2%

West Atlantic AS

Nordeng AS eier 50,2% av aksjene i West Atlantic og har
spilt en nøkkelrolle, både i etableringen og driften av selskapet.

Telefon : +47 959 03 787 | E-mail :  bjarni.sigurdsson@nordengas.no