Forretningsfører for fiskerinæringen

Nordeng AS er et investeringsselskap og forretningsfører med hovedfokus på fiskerinæringen generelt og
drift av fartøy spesielt. Med kompetanse og kapital kan vi bidra til etablering og drift av fiskebåtrederier.
Ønsker du å vite mer om Nordeng AS og vår virksomhet?

Kontakt oss direkte på vårt hovedkontor i Kystens Hus, Tromsø

Telefon : +47 959 03 787

E-mail : bjarni.sigurdsson@nordengas.no

Telefon : +47 959 03 787 | E-mail :  bjarni.sigurdsson@nordengas.no