West Atlantic AS

West Atlantic AS ble etablert i desember 2013. Selskapet eier og driver tre fartøy. Ett nytt moderne autolinefartøy av typen Cleopatra 36B.
Aksel B T-17-T ble levert i desember 2016. Båten er 10,99 meter lange og 4,65 brede. Lasterommet er på 27 m3.
Den er utstyrt med to sidepropeller, Costal Autolinesystem fra Mustad og RSV fra Kælingu ehf. 
Fremdriftsanlegg er ZF500 gir og hovedmotorene er av typen Scania 550 hp. I tillegg til dettefartøyet eier og drifter selskapet en Cleopatra til.
Dette er en 31 fots speedsjark med 420 hesters FPT motor. Båten ble overlevert rederiet i mars 2016.  Båten er rigget for garnfiske.
Alle tre fartøyene er tildelt fiskerettigheter i kvotegruppe I under 11 meter med hjemmelslengde 10 – 11 meter. 

Selskapet har fire eiere:

  • Nordeng AS 50,2 %
  • Hardbakur ehf 35,0 %
  • Stein Halvar Støver 9,8%
  • Vilhelm Torsteinsson 5,0 %

Styret består av:

  • Bjarni S. Sigurdsson (leder)
  • Thorsteinn Vilhelmsson

Telefon : +47 959 03 787 | E-mail :  bjarni.sigurdsson@nordengas.no