Historien

Nordeng AS ble etablert 8. februar 2003. Kort tid etter etableringen kjøpte selskapet sitt første fiskefartøy  - en 35 fots Viksund-plastsjark fra 1978.
Den var rigget for både garn- og linedrift med gruppe I kvote 10 -11 meter. Båten fikk navnet «Bergljot B» og registreringsnummeret T-65-T.
«Bergljot B» driftet med garn og line på kysten av Troms og Finnmark resten av etableringsåret 2003 og til slutten av 2005.
De to neste årene ble båten lagt i opplag og fungerte da som kvotefartøy før den ble solgt med rettigheter våren 2007.

Høsten 2005 investerte selskapet i et nytt brukt fartøy av typen Arctic 1200. Dette var en 40 fots plastsjark bygget på  Rødskjær i 1997. Også denne båten var rigget for garn og line. Den hadde gruppe I kvote 12 – 13 meter og fikk navnet «Sigurdur B» og registreringsnummeret T-25-T. 
«Sigurdur B» driftet med line og garn fra 2006 til 2010. Fiskefeltene varierte  fra Mehamn-området i nord og øst til Brensholmen/Sommarøy-området i sør og vest.  Båten ble solgt med rettigheter høsten 2010.

I tillegg til fartøydrift har selskapet drevet med rådgivning. Denne konsulentvirksomheten har blant annet resultert i tre bedriftsetableringer -
Eskøy AS i oktober 2007, Kystfiske AS i juli 2011 og West Atlantic AS i desember 2013.
 I dag er Nordeng kun med på eiersiden og engasjert i driften av West Atlantic, der selskapet eier over 50 %.

Telefon : +47 959 03 787 | E-mail :  bjarni.sigurdsson@nordengas.no