Drift av fangstfartøy og fiskerivirksomhet

Nordeng AS har utviklet seg seg fra å eie og drive en tradisjonell 35 fots sjark til å være medeier i to kystbåtrederier med
to nybygde toppmoderne autolinefartøy i drift og en tradisjonell sjark.
Alle fartøyene er tildelt fiskerettigheter i kvotegruppe 1.

Selskapet har vært sentral i etableringen og driften av både West Atlantic AS med 50& av akseandelen og Kystfiske AS med 23% av aksjene.
Kystfiske AS eier blant annet det 43 fots lange autolinefartøyet “Bolga” som kom i drift i august i 2012.
Frem til desember fisket “Bolga” over 300 tonn.

Nordeng AS fungerer i dag som investor i kystrederier og forretningsfører i fangstsektoren.
Selskapet kan med sin solide ekspertise bidra til etablering og forsvarlig drift av fiskevirksomheter

 
 

Telefon : +47 959 03 787 | E-mail :  bjarni.sigurdsson@nordengas.no